adult cartoons
cartoon porn games
porn cartoons
แมวเปอร์เซีย ผสมพันธุ์ในเครือญาติ

แมวเปอร์เซีย ผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกัน  

  มีลูกค้าหลายคนมาถาม พั้นช์แคท ว่าอยากได้ลูก แมวเปอร์เซีย ตัวผู้ตัวเมียในครอกเดียวกันได้หรือ

เปล่า คำตอบที่ พั้นช์แคท มักจะตอบลูกค้าไปก็คือ ไม่ควร แต่จะตามด้วยการอธิบายเพิ่มเติมว่าทำ

ไมไม่ขายลูก แมวเปอร์เซีย ตัวผู้ตัวเมียที่เกิดครอกเดียวกันแก่ลูกค้าไปเลี้ยงการจับคู่กันระหว่าง

 แมวเปอร์เซีย ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดเช่นพ่อแม่มีความใกล้ชิดทาง

สายเลือดกันมาก ก็มีดีกรีการผสมในสายเลือดมาก โดยเฉพาะการเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกัน ยิ่งมีดีกรีความใกล้ชิดกันมากที่สุด โดยหลักการผสมพันธุ์กันในสายเลือดที่ซ้ำๆกันยีนที่มีอยู่ก็ไม่ได้ไปผสมกับยีนตัวอื่นๆ ลูกแมวพันธุ์เปอร์เซีย ก็จะยิ่งมีความคล้ายคลึงกันมากยิ่งขึ้น เพราะว่าโครงสร้างของยีนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ถ้ามองในลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนจะดีจะทำให้ ลูกแมวเปอร์เซีย ที่เราอยากได้มีลักษณะคล้ายพ่อหรือแม่ และสามารถเดาได้ว่า ลูกแมวพันธุ์เปอร์เซีย จะคลอดออกมามีสีอะไร และถ้าพ่อแม่มีลักษณะที่ดีก็ทำให้ลูกออกมามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ข้อดีของมันในการ การผสมพันธุ์ แมวเปอร์เซีย ในลักษณะนี้อาจจะตามมาของเรื่องน่าเศร้าได้ถ้าโครโมโซมทั้ง 2 ของพ่อแม่เกิดไปจับคู่ได้ลักษณะด้อยขึ้นมาอาจจะได้ลูกแมวเปอร์เซียที่พิกลพิการเช่นมี 3 ขา จมูกมีรูเดียว เป็นต้น แต่บางคนอาจคิดนอกกรอบ เอออย่างนี้ผสมแล้วไปออกแสดงตามงานวัดดีไหม แต่คนรักแมวอย่างเราอย่าแม้นแต่คิดทำนะ แต่ถ้าใครถาม พั้นช์แคท ว่าเคยทำไหม ตอบว่าตอนนี้ยังไม่เคยทำ แต่อนาคตไม่แน่ถ้าเราต้องการสายเลือดที่เข้มข้นเพื่อลักษณะที่ดี อาจจะมีสักครั้งเหมือนกับฟาร์มในต่างประเทศที่ทำกันเสมอ แต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเสี่ยงกลัว ลูกแมว เปอร์เซีย ออกมา  2 หัว น่ากลัวชะมัด

?

?

 

Logo Pet

punchcat

Cattery#213253

Logo-TCC
logo-cfct

?

                                                                                                          

                               

?

น้องแมวน่ารัก